Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming:

Wij willen u wijzen op uw rechten conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Omdat u patiënt bij ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten.
Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om de gegevensverwerking te beperken.
Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens.

Aangaande de AVG verklaart tandarts C. Schut  dat iedereen binnen haar team op de hoogte is van de huidige privacy regels en dat deze regels altijd in te zien zijn via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Een eventuele doorsturing van de gegevens en foto’s gaan alleen via de navolgende media: versleutelde email, medische whatsapps, zorgmail, zivver, siilo e.d.
Tandarts C. Schut draagt zorg voor een veilige opslag van uw gegevens in de tandartspraktijk.

U wordt door tandarts C. Schut volledig ingelicht over het doel van een doorsturing van gegevens en met wie deze gedeeld worden.
De verleende toestemming is onafhankelijk van eventueel wijzigende omstandigheden.
Wel kunt u uw toestemming te allen tijden weer intrekken. U kunt uw verzoek daartoe kenbaar maken door ons een email te sturen via info@tandartsschut.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via tel.nr. 033-2986446. Wij zullen binnen één maand reageren op uw verzoek.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kunt u doen via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevensof bel naar: 0900-2001201