Tarieven

Wij hanteren de tarieven zoals vastgesteld door de KNMT, hieronder weergegeven. Deze tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.
Of bekijk het via deze link.
Verdoving (A)

A15 Oppervlakte verdoving € 8,02
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15,43
A20 Behandeling onder algehele narcose kostprijs

Verdoving door middel van een roesje (B)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,86
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,86
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 38,04

Consultatie en diagnostiek (C)

a. Diagnostisch onderzoek
C002 Periodieke controle € 23,45
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 23,45

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23,45
C011 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 111,10
C013 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 30,86

c. Toeslagen en diversen
C020 Mondzorg aan huis € 18,52
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 48,23
C85 Weekendbehandeling € 20,08
C86 Avondbehandeling € 22,91
C87 Nachtbehandeling € 22,91

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,95

b. Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49,38

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 49,71
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
E85 Elektronische lengtebepaling € 15,07
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18,09
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23

Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15

Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €18,09
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 75,37
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs

Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijderen spalk € 6,03

Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen
E31 Snij-/ hoektand € 120,58 E32 Premolaar € 116,61
E32 Promolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34 * Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
E37 Kijkoperatie € 72,35

Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39

Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)

a. Onderdeel A

H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09

b. Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 60,29
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32

H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €84,41

Cyste-operatie
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 192,93

Implantaten (J)

J97 Overheadkosten implantaten € 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03 * Proefopstelling € 138,91

J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30

b. I Pre-implantologische chirurgie

J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik      Kostprijs

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87,46
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 80,12
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88

c. Implantologische chirurgie

J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 77,29
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 108,40
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 77,17
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 23,56
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J27 Vervangen implantaat € 235,12

d. Diversen

J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 47,13
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87

e. Mesostructuur

J40 * Twee magneten/drukknoppen € 151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 210,94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72

f. Prothetische behandeling na implantaten

J50 * Boven- en onder klikgebit € 592,92
J51 * Onder-klikgebit € 344,71
J52 * Boven-klikgebit € 344,71
J53 * Omvorming klikgebit € 102,90
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46

J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91

g. Nazorg implantologie

J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,59
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61

h. Prothetische nazorg

J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49

i. Ketenzorg implantologie

J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 523,75

Preventieve mondzorg (M)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten €13,52
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,52
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 27,13
M32** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 18,09
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10
M61 * Mondbeschermer € 27,13

Kunstgebitten (P)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61

a. Volledig kunstgebit

P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98

Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk €46,65

Kronen en bruggen (R)

a. Inlays en kronen

R08 * Eenvlaks composiet inlay € 72,35
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 138,67
R10 * Drievlaks composiet inlay € 180,88
R11 * Eenvlaksinlay € 108,53
R12 * Tweevlaksinlay € 168,82
R13 * Drievlaksinlay € 241,17
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30,15
R24 * Kroon € 265,28
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd € 68,77
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 54,26
R31 Opbouw plastisch materiaal € 60,29
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 60,29
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 120,58

b. Brugwerk

R40 * Eerste brugtussendeel € 180,88
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 90,44
R46 * Brugverankering, per anker € 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 150,73
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 30,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 30,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 120,58
R61 * Plakbrug met preparatie € 180,88
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 42,20
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24,12

c. Restauraties diversen 

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 66,32
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 66,32
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24,12
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 60,29
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,15

d. Schildje van keramiek of kunststof

R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 72,35
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 120,58

e. Temporaire voorzieningen

R80 * Temporaire, eerste voorziening € 30,15
R85 * Temporaire, volgende voorziening € 12,06
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk

Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 32,56
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 24,12
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 108,53
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 66,32
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 75,03
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 56,48
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 108,65
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 81,75
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 144,68
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 108,65
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09

Parodontale chirurgie
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 301,46
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel) € 361,75
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 60,29

T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 162,19
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a
T80 Tandvleestransplantaat € 125,36
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie, per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 145,77

Toepassen van regeneratietechniek (exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50

Parodontale kroonverlengingsprocedure
T87 Kroonverlenging per element € 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84

Directe postoperatieve zorg
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85

Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 58,31

Uurtarieven (U)

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 13,73

U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 15,84

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,84

Vullingen (V)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52,45
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet € 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet € 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet € 96,47
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72,35
V30 Fissuurlak, eerste element € 27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15.07
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,06
V70 * Parapulpaire stift € 12,06
V80 * Wortelkanaalstift € 21,10
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04

Maken en/of beoordelen foto’s (X)

X10 Kleine röntgenfoto € 17,28
X21 Kaakoverzichtsfoto € 74,07
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 74,07
X24 Schedelfoto € 33,33
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 209,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 61,72

Abonnementen (Z)

Z10 * Abonnement categorie A per maand € 7,58
Z20 * Abonnement categorie B per maand € 11,66
Z30 * Abonnement categorie C per maand € 15,74
Z40 * Abonnement categorie D per maand € 19,24
Z50 * Abonnement categorie E per maand € 23,32
Z60 * Abonnement categorie F per maand € 6,41

Uurtarieven (U)

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten € 14,06

U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten € 16,22

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 16,22

Materiaal- en techniekkosten

Materiaal- en techniekkosten: hoe zit dat?

Materiaal- en techniekkosten zijn kosten die de tandarts maakt bij bijvoorbeeld zijn leverancier of tandtechnisch laboratorium. De tandarts berekent precies de kosten door die hij ook zelf maakt. Met andere woorden: de tandarts mag geen winst maken op materiaal- en techniekkosten. Desgewenst kan de patiënt inzage krijgen in de (inkoop)factuur.

Wat zijn materiaal- en techniekkosten?

Materiaal- en techniekkosten zijn kosten die de tandarts maakt bij bijvoorbeeld zijn leverancier of tandtechnisch laboratorium. De tandarts berekent precies de kosten door die hij ook zelf maakt. Met andere woorden: de tandarts mag geen winst maken op materiaal- en techniekkosten. Desgewenst kan de patiënt inzage krijgen in de (inkoop)factuur.

Wanneer betaalt een patiënt voor materiaal en techniek?
  • Bij onder andere kronen en bruggen, kunstgebitten en beugels worden materiaal- en techniekkosten berekend.
  • Voor het plaatsen van een implantaat (kunstwortel) worden géén materiaal- en techniekkosten berekend. Maar voor hetgeen vervolgens óp het implantaat komt, bijvoorbeeld een kroon, worden wel weer materiaal- en techniekkosten gerekend.
  • Bij gewone vullingen worden géén materiaal- en techniekkosten gerekend.
  • Voor het gebruik van hulpmaterialen, zoals watten en gaasjes mogen geen kosten in rekening worden gebracht.
  • Bij beugelbehandelingen worden er ook materiaal- en techniekkosten berekend. Dit kan de (uitneembare) beugel zelf zijn of de brackets (slotjes) en bogen die gebruikt worden bij het plaatsen van de beugel.
Hoe kan een patiënt controleren of een tandarts materiaal- en techniekkosten mag rekenen?

Behandelingen waarvoor materiaal- en techniekkosten berekend mogen worden, zijn te herkennen aan een * achter de behandelcode die bij de behandeling hoort. Patiënten kunnen aan de hand van de op de rekening vermelde codes controleren of er materialen en technieken in rekening mogen worden gebracht in het code-overzicht.

Tarieven 2022 Baarns Tandtechnisch Laboratorium

Kronen en bruggen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( * ) Afhankelijk van het gewicht en de prijs van het metaal
( ** ) Kleurcontrole aan de stoel € 38.- extra
( *** ) Implantaat Lepel € 54.- extra – afdrukstift niet inbegrepen